Heeft uw kind extra begeleiding nodig?

Heeft u een kind met een psychiatrische problematiek of een lichamelijke of verstandelijke handicap, dan komt u in aan­merking voor een financiele ondersteuning, het zogenaamde persoonsgebonden budget (PGB). Uw aanvraag dient u in bij uw gemeente. Zodra u een budget wordt toegekend is het geheel aan u met welke zorgverlener u in zee gaat. Dat zou best eens Kroost+ kunnen zijn.

Wilt u meer weten over het PGB? De onderstaande website legt u stap voor stap alles uit.

https://www.svb.nl/nl/pgb/storyline-uitleg-over-het-pgb

Kroost+ is opgezet om kinderen die zorg behoeven een professionele en betrouwbare helpende hand te bieden. Allereerst wordt in overleg met de ouders besproken wat het doel van de begeleiding moet zijn. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en/of het vasthouden aan de dagelijkse routine. Vervolgens wordt gekeken naar een mogelijke match tussen het gezin en een geschikte PGB begeleider. Naast de fysieke begeleiding wordt ook ondersteuning op afstand aangeboden. U kunt 7 dagen per week contact krijgen via e-mail/telefoon/whatsapp. De ervaring leert dat veel ouders het prettig vinden even samen te kunnen sparren over opvoedkundige vraagstukken of praktische problemen. Vandaar dat Kroost+ het belangrijk vindt eveneens een klankbord te zijn.

Kroost+ is een initiatief van drs. Sonja Wienbelt, aan de universiteit van Leiden afgestudeerd als gezinspedagoog. Haar specialiteit is het begeleiden en ondersteunen van gezinnen die hulp nodig hebben. Dat vraagt om een goede vertrouwens­relatie tussen ouder, kind en begeleider. Kroost+ staat u graag terzijde. Ook bij uw aanvraag van een persoonsgebonden budget.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een (gratis) kennismakingsgesprek!